HLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV a VPOISHLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV

 

Kvalifikovaná osoba zodpovedná za farmakovigilanciu

doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.

leciva@megafyt.cz

+420 724 252 186

 

Zástupca kvalifikovanej osoby

Mgr. Veronika Salfická

leciva@megafyt.cz

+420 720 935 682

 

 

 

VEREJNE PRÍSTUPNÁ ODBORNÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA (VPOIS)

Táto sekcia obsahuje informácie o všetkých liečivých prípravkoch spoločnosti Megafyt Pharma s.r.o., registrovaných v Slovenskej republike.

Povinnosť zriadiť túto „Verejne prístupnú odbornú informačnú službu – VPOIS“ vyplýva zo Zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach č. 362/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade otázok na konkrétny prípravok spoločnosti Megafyt Pharma s.r.o. nás kontaktujte na adrese info@megafyt.cz

 

Aktuálne verzie Súhrnu charakteristických vlastností a Písomnej informácie je možné nájsť u jednotlivých prípravkov.
Facebook Box